07 lut

Jesteśmy w Sieci

Z wielką radością i dumą przekazujemy tę wiadomość: Zagroda Wolawce oficjalnie została zarejestrowana w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Tym samym jesteśmy pierwszym obiektem tego typu na terenie Powiatu Chełmskiego.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Celem działania sieci jest:

1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności,

2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Do uczestnictwa w sieci może przystąpić obiekt spełniający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej„.

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=294